Тренінг управління персоналом

1. Вимоги професійного стандарту в частині забезпечення персоналом.

Узагальнена трудова функція «Діяльність по забезпеченню персоналом»: поняття, код, рівень кваліфікації, можливі найменування посад, професій, вимоги до посади

Трудові функції: «Збір інформації про потреби організації в персоналі»; «Пошук, залучення, підбір і відбір персоналу»; «Адміністрування процесів і документообігу забезпечення персоналом»

  •  Тренинги по созданию, развитию розничной торговли, увеличению продаж в рознице, построение системы и стандартов мерчандайзинга по самой выгодной цене , индивидуальный подход и качественная консультация

Загальні для трудових функцій необхідні знання, необхідні вміння

Необхідні знання, вміння і виконувані трудові дії по трудової функції «Збір інформації про потреби організації в персоналі»

Необхідні знання, вміння і виконувані трудові дії по трудової функції «Пошук, залучення, підбір і відбір персоналу»

Необхідні знання, вміння і виконувані трудові дії по трудової функції «Адміністрування процесів і документообігу забезпечення персоналом»

Аналіз відповідності вимог ПРОФСТАНДАРТ в частині узагальненої трудової функції «Діяльність по забезпеченню персоналом» реальним функцій фахівців з підбору в компаніях

Проблеми впровадження ПРОФСТАНДАРТ в компаніях: атестація фахівців, підтвердження кваліфікації, навчання співробітників

2. Система підбору персоналу.

2.1. Визначення потреби в персоналі та організація роботи з вакансіями:

Поняття вакансії, причини пошуку персоналу. масові вакансії

Вимоги до опису посад: обмеження трудового законодавства і потреби компанії

Заявка на підбір - взаємодія з «внутрішнім» замовником

Огляд ринку праці: наявність фахівців у вільному і пасивному пошуку, оцінка релевантності зарплатних умов, оцінка трудомісткості і термінів закриття вакансії

Оцінка джерел підбору кандидатів: спеціалізовані сайти, соцмережі, профільні галузеві об'єднання, служби зайнятості, ЗМІ, внутрішні джерела найму в компанії та ін.

Складання оголошення про вакансії, розміщення в джерелах

Практикум:

Складання документа «Опис посади»

Складання оголошення про вакансії

2.2. Аналіз резюме кандидатів.

Оцінка резюме на відповідність вимогам вакансії

Аналіз «паспортного» блоку резюме, аналіз змісту праці і сфер діяльності в досвіді кандидатів по резюме, складання плану інтерв'ю з уточнення деталей роботи кандидата

Практикум:

Аналіз реальних резюме по різних посадах

Складання плану інтерв'ю з уточнення деталей роботи кандидата

2.3. Анкетування кандидатів:

Види анкетування - електронні опитувальники, друковані форми

Вимоги до складання анкет: відкриті і закриті питання, альтернативні питання, згода кандидатів на обробку персональних даних, згоду кандидатів на перевірку відомостей, наданих в анкеті

Обробка анкет, аналіз інформації

Практикум:

Складання анкети для кандидата

2.4. Тестування кандидатів:

Поняття про тестування на якості особистості, огляд типових опитувальників

Обмеження використання тестів

2.5. Співбесіда:

Види і формати інтерв'ю: телефонне, скайп-інтерв'ю, особисте інтерв'ю, групове інтерв'ю, стрес-інтерв'ю, співбесіда за компетенціями

шкали компетенцій

Підготовка до співбесіди

Структуроване інтерв'ю з елементами ситуаційного аналізу, спрямоване на діагностику особистісних компетенцій

Інтерв'ю з профкомпетенціям

Аналіз і оцінка результатів співбесіди

Практикум:

Майстер-клас по структурованого інтерв'ю з елементами ситуаційного аналізу на особистісні компетенції

2.6. Нестандартні методи оцінки кандидатів:

кейси

імітаційні ігри

ділові ігри

Практикум:

Рольова гра «Співбесіда»

2.7. Ухвалення рішення про прийом на роботу кандидата, підготовка до оформлення:

Job offer - пропозицію про працевлаштування: обмеження роботодавця, формат пропозиції про працевлаштування

Мотивовану відмову в укладанні трудового договору

Комплект документів, необхідних для працевлаштування - вимоги Трудового Кодексу

Підготовка процедури випробувального терміну для майбутнього працівника: визначення тривалості випробувального терміну, план на період випробувального терміну, процедура адаптації, атестація за підсумками випробувального терміну, вимоги трудового законодавства в частині організації випробувального терміну і гарантії окремим категоріям працівників, права та обов'язки сторін трудового договору в період випробувального терміну співробітника

Практикум:

Складання листа кандидату з пропозицією про роботу

Складання мотивованого відмови в укладанні трудового договору

3. Бюджетування за статтею «Пошук і підбір персоналу», аналіз ефективності роботи з підбору персоналу.

3.1. Особливості бюджетування за статтею «Пошук і підбір персоналу»:

Принцип складання видаткової частини бюджету, розділи і підстатті

Розрахунок чисельності персоналу і розрахунок кількості вакансій на підставі плану виробництва, показників плинності персоналу

Ведення бюджету і його коригування

Виконання бюджету, аналіз «План-факт» за статтею «Пошук і підбір персоналу»

Практикум:

Складання міні-бюджету з пошуку і підбору персоналу

Похожие страницы: